Ordo Ab Chao

Termodinamiğin 2. yasası; kapalı bir sisteme dışardan enerji verilmediği sürece, düzenin düzensizliğe, düzensizliğin de kaosa dönüşeceğini anlatan yasadır. Bilinen bir diğer adı da Entropi Yasasıdır. Bu yasaya göre kapalı ve durağan bir sisteme dışarıdan enerji yüklenmediği sürece, kullanılan enerji tekrar geri kazanılamayacağı için düzensizliğin artacağını ifade eder. Doğadaki her şey düzensizliğe doğru akar.

Entropi yasası tarih içinde ilerleme fikrini temelden yıkar. Düzenle düzensiz olan kavramlarına yeniden bakmamız ve sorgulamamız gerekliliğini ifade eder. Eğer her şey düzensizliğe doğru ilerliyorsa nasıl oluyor da yıllar geçtikçe ilerlediğimizi ve daha verimli süreçler yaratabildiğimizi iddia ediyoruz?

Entropi yasası Eski Yunandaki ana inancın ispatıdır. Ordo Ab Chao yani Kaos İçindeki Düzen.
Düzen dediğimiz şey nedir? Dört tane kalemi havaya atalım. Yere düştüklerinde tam bir kare oluşturma ihtimalleri vardır ama çok düşüktür. Oysa binlerce farklı senaryo ile dağınık düşme ihtimali mevcut. Bu olasılıkların sayısını hesaplayabilmek oldukça zor. Dört kalemin yere düştüğünde bir kare oluşturmasının düzenli olduğuna nasıl karar verdik? Neden dört kalemin dağınık durduğu herhangi bir pozisyon düzenli olamıyor? Böyle bakınca aslında her durumun bir düzen ve her anın kendi içinde bir mucize olabileceği gerçeği ile karşılaşırız. O halde kaosun içindeki düzenden bahsetmek durumunda kalırız ki bu determinizmin yıkılmasına yeter sebeptir.

Yaşamın her anında hesaplayamayacağımız kadar çok alternatif mevcut ve yaşam bir şekilde gerektiği gibi akıyor. Bence entropi yasası, modern çağın devrimidir. Bilinen her şeyi yeniden ve farklı bir bakış açısı ile sorgulamamızın gerekliliğidir.

Bu bakış açısıyla iyi viski nedir? sorusunu gündeme getirmek isterim.
Viskiyi iyi yapan; onun nadir, az sayıda üretilmiş olması mıdır?
Viski içtiğimiz her an kendi içinde nadir ve tek değil mi?

Viskiyi iyi yapan; olması beklenen kimi ölçünleri karşılıyor olması mıdır?
Eğer öyle ise bu kriterleri hepimiz adına kim tanımlıyor?
Kim tüm viskiseverler adına ortak ve standardize edilmiş beğeni kriterleri bütününden bahsetme hakkını kendinde görüyor?

Viskiyi de mükemmel yapan, ona yüklediğimiz anlam değil midir?
Kendi içimizdeki kapalı sisteme enerji yüklemeye devam o halde. Çevremizde olup biten binlerce mükemmel ve sıradışı düzeni fark ederek, şükürle, iyi dileklerle, olumlu bakış açısı ile, her anın anlamını kabul ederek düzensizliğe isyan etmeye devam.

 

Compass Box
Juveniles
46%abv

Fotograf: @WhiskeyInTheJar_